För entreprenörer

Välskötta bolag. Nya verktyg.

Eitrium är en grupp som förser entreprenörer med de förutsättningar som krävs för att driva och utveckla sin verksamhet i en allt mer digital värld. Genom en decentraliserad affärsmodell försäkras entreprenörens roll att driva sin verksamhet efter sin vision.

Att vara en del av Eitrium

Med Eitrium som ägare införlivas bolag i vårt omfattande ekosystem med tillgång till expertis och erfarenhet från otaliga andra entreprenörer från olika branscher. Vi tror på potentialen i att kombinera vår gemensamma passion och erfarenhet av entreprenörskap för att bygga en företagsgrupp som fullt utnyttjar digitaliseringens möjligheter.

Med stabiliteten och de finansiella resurser som möjliggörs i en diversifierad grupp förenat med den lokala kännedom som enskilda entreprenörer innehar kan vi uppnå större framgångar än vad vore möjligt på egen hand.

Vad vi letar efter

Eitrium investerar i lönsamma små- och medelstora produktbolag inom stabila nischmarknader, vars unika egenskaper ger en konkurrenskraftig position i marknaden. Vi värdesätter dessa karaktärsdrag i bolag: