Nyheter

Publicerat: 2023-02-27
Johan Molin har utsetts till ny VD för Mora Contract Manufacturing AB (“MCM”). Johan, som har 25 års erfarenhet från VD- och chefspositioner från ett flertal branscher, efterträder Jan Larsson som kommer fortsätta vara aktiv i MCM som styrelseledamot. 
Publicerat: 2022-05-24
Eitrium har förvärvat samtliga aktier i Ilmeg Products AB, en världsledande svensk tillverkare av stoftavskiljare till främst gruvbranschen. Säljarna Magnus och Marie-Louise Eriksson har – via sitt bolag Granitstenen Förvaltnings AB – återinvesterat en del av sin köpeskilling i Eitrium och kommer fortsätta driva Ilmeg Products AB. 
Publicerat: 2022-03-25
Eitrium har förvärvat samtliga aktier i Mora Contract Manufacturing AB, en svensk tillverkare av metallkomponenter till telekommunikationsmaster. Säljaren Jan Larsson har – via sitt bolag Skytteln AB – återinvesterat en del av sin köpeskilling i Eitrium och kommer fortsätta i rollen som VD. 
Publicerat: 2022-02-23
Eitrium har förvärvat Polyfix AB, en svensk tillverkare av komponenter till lekplatser. Säljaren Ralf Burkhard har – via sitt bolag Vermavision AB – återinvesterat en del av sin köpeskilling i Eitrium och kommer fortsätta i rollen som VD. 
Publicerat: 2021-12-21
Eitrium har förvärvat 100% av aktierna i plastformsprutningsbolaget Werinova AB. Säljarna – Camilla och Jimmy Ågren via deras bolag Selvaggio AB – har valt att återinvestera en del av köpeskillingen i Eitrium och blir därmed delägare i bolaget.