Nyheter

Publicerat: 2023-04-28
As a part of the effort of improving Eitrium’s operations across its business units as well as expansion of the strategic and operational work within the group, Johan Sjölander has been appointed Chief Executive Officer of Eitrium (CEO). Johan takes on the role of CEO after having been a part of the company’s management team as COO from November 2022.
Publicerat: 2023-02-27
Johan Molin har utsetts till ny VD för Mora Contract Manufacturing AB (“MCM”). Johan, som har 25 års erfarenhet från VD- och chefspositioner från ett flertal branscher, efterträder Jan Larsson som kommer fortsätta vara aktiv i MCM som styrelseledamot. 
Publicerat: 2022-05-24
Eitrium har förvärvat samtliga aktier i Ilmeg Products AB, en världsledande svensk tillverkare av stoftavskiljare till främst gruvbranschen. Säljarna Magnus och Marie-Louise Eriksson har – via sitt bolag Granitstenen Förvaltnings AB – återinvesterat en del av sin köpeskilling i Eitrium och kommer fortsätta driva Ilmeg Products AB. 
Publicerat: 2022-03-25
Eitrium har förvärvat samtliga aktier i Mora Contract Manufacturing AB, en svensk tillverkare av metallkomponenter till telekommunikationsmaster. Säljaren Jan Larsson har – via sitt bolag Skytteln AB – återinvesterat en del av sin köpeskilling i Eitrium och kommer fortsätta i rollen som VD. 
Publicerat: 2022-02-23
Eitrium har förvärvat Polyfix AB, en svensk tillverkare av komponenter till lekplatser. Säljaren Ralf Burkhard har – via sitt bolag Vermavision AB – återinvesterat en del av sin köpeskilling i Eitrium och kommer fortsätta i rollen som VD. 
Publicerat: 2021-12-21
Eitrium har förvärvat 100% av aktierna i plastformsprutningsbolaget Werinova AB. Säljarna – Camilla och Jimmy Ågren via deras bolag Selvaggio AB – har valt att återinvestera en del av köpeskillingen i Eitrium och blir därmed delägare i bolaget.