Eitrium

Vi rustar dagens bolag inför framtidens utmaningar

Eitrium gör skillnad. Vi arbetar mot att vara en diversifierad företagsgrupp där respektive bolags expertis är grunden till våra gemensamma mål och vår utvecklingspotential. Tillsammans nyttjar vi verktyg inom digital utveckling för att hitta nya möjligheter och arbetssätt som gynnar våra kunder, partners och samhället.

Mission

Entreprenörskap och långsiktighet

Vår mission är att stärka nischade och lönsamma SME-bolag. Vår verksamhet grundas i stabilitet och långsiktighet där Eitrium som ägare stöttar entreprenörer med kapital, kompetens och affärsutveckling inom digitala segment.

Vi driver och investerar i stabila och lönsamma bolag vidare med ett långsiktigt perspektiv. Vårt ekosystem av entreprenörer skapar rätt förutsättningar för att ert bolag ska kunna fortsätta utvecklas och anpassa sig för framtiden. Med vår decentraliserade affärsmodell kombinerar vi existerande expertis med nya digitala verktyg för att förädla och vidareutveckla fina företag.

Eitrium

Teamet

Saeid Esmaeilzadeh

I mer än 15 år har serie-entreprenören Saeid medgrundat och byggt bolag i diverse industrier inom Serendipity Group som Sdiptech, Diamorph, Voff, Xbrane Biopharma, Dentalum och IRRAS.

Per Brugge

VD

John Eriksson

Investeringsansvarig

Amanda Teir

Digital Strateg

Eelis Pankolainen

Investeringsanalytiker

Emre Kaplaner

Investeringsanalytiker

Aram Jimal

Investeringsanalytiker