Våra bolag

Produktbolag inom nischmarknader

Eitriums bolag karaktäriseras av stabil lönsamhet, hållbar affärsmodell och stark marknadsställning.
Ilmeg är en av få tillverkare i världen av stoftavskiljare. Det Nyköpingsbaserade företaget grundades 1971 och har med stor framgång utvecklats till ett marknadsledande företag med sin nischprodukt.
Mora Contract Manufacturing AB är en tillverkare av metallkomponenter till telekommunikationsmaster baserad i Mora och tillverkar även egna produkter såsom isskrapor, spårfräsare och takfästen.
Polyfix är en svensk tillverkare av plast-, aluminium- och repbaserade komponenter till lekplatskonstruktioner med all sin tillverkning i fabriken i Söderköping.
Werinova är en svensk legotillverkare av plastprodukter. Werinova erbjuder tjänster inom design, konstruktion, formsprutning och efterbearbetning, där formsprutning är kärnverksamheten.