Published 2023-11-02

VD-Träff hos Ilmeg Products AB

I november möttes våra bolags VD:ar hos Eitriums verksamhet i Nyköping, för att ta del av framgångskonceptet ILMEG. ILMEG utvecklar och tillverkar stoftavskiljare till gruv- och anläggningsbranschen och utmärker sig genom sin nichprodukt och dens patenterade teknik.

Från besöket tar vi med oss begrepp inom Lean Manufacturing, exempelvis hur man genom att jobba med ”Poka Yoke” eliminerar produktionsfel och säkerställer hög produktkvalitet. VD Magnus Eriksson tillsammans med Marie-Louise Eriksson har gjort ett utomordentligt arbete att utveckla ILMEG till det företag vi ser idag. ILMEG syns idag på den globala marknaden och arbetar kontinuerligt med produktutveckling.

Tack för deltagandet och givande dialoger!

Tack även till ILMEG för platsbesöket!

 

About Eitrium

Eitrium är en nordisk industrigrupp som erbjuder marknadsledande produkter och värdeadderande tillverkning. Genom att kombinera specialiserade bolag med stabiliteten hos en diversifierad grupp med starka industriella ägare skapar vi ett mervärde utöver våra individuella förmågor.

Share post

Latest post

Published 2024-05-23
Andreas Andersson utsågs till ny VD för Eliasson Plast AB hösten 2023. Andreas tar med sig en längre erfarenhet från plastbranschen in i rollen och efterträder Thomas Eliasson som varit med och grundat företaget.
Published 2024-05-06
Mikael Lillvik utsågs till ny VD för Ab Keymet Oy, januari 2023. Mikael har tagit med sig en gedigen erfarenhet och expertis till Keymet efter att sedan innan tillbringat 30 år i ledande befattningar och efterträder Janne Vähäkangas.