Våra verksamheter

Eitriums affärsmodell grundar sig i stabilitet, lönsamhet och att inta en stark marknadsställning.

Marknadsledande produkter och tjänster

Eitrium tillhandahåller ett diversifierat utbud av metall, plast, rep och textil baserade produkter via vår portfölj av specialister och marknadsledande varumärken.

Eitrium fortsätter investera i och vidareutveckla företag med stabil lönsamhet baserad på tron att våra erfarenheter som entreprenörer gör oss till bättre investerare. Idag består vår portfölj av bolag inom diverse industrier i Sverige, Norge och Finland.

Våra verksamheter

Det Hamarbaserade företaget utvecklar och tillverkar certifierade medicinska värmeprodukter för institutioner och ortopediska kliniker inom såväl offentlig som privat sektor, främst i Norge.
Den Boråsbaserade verksamheten har funnits sedan 1976. Historiskt har fokus legat på emballageprodukter men har kompletterats med egna produkter inom växtodlingsindustrin och genom legotillverkning.
Ab Keymet Oy är ett metallföretag specialiserad inom elektronik- och flygindustrin, där bolaget tillverkar mindre serier av bland annat nischade plattor, ramar, paneler och spektrometerlådor.
Ilmeg är en av få tillverkare i världen av stoftavskiljare. Det Nyköpingsbaserade företaget grundades 1971 och har med stor framgång utvecklats till ett marknadsledande företag med sin nischprodukt.
Mora Contract Manufacturing AB är en tillverkare av metallkomponenter till telekommunikationsmaster baserad i Mora och tillverkar även egna produkter såsom isskrapor, spårfräsare och takfästen.
Polyfix är en svensk tillverkare av plast-, aluminium- och repbaserade komponenter till lekplatskonstruktioner med all sin tillverkning i fabriken i Söderköping.
Werinova är en svensk legotillverkare av plastprodukter. Werinova erbjuder tjänster inom design, konstruktion, formsprutning och efterbearbetning, där formsprutning är kärnverksamheten.