Webbplats

Bransch

Industriell utrustning

Om Ilmeg Products

Sedan bolaget grundades på 1970-talet, har Ilmeg Products AB tillverkat egenutvecklade stoftavskiljare till gruv- och entreprenadindustrin. Med tidigare erfarenhet av att jobba som VD för Atlas Copco Alpine-region, såg Magnus Eriksson utvecklingspotential i Ilmeg och chansen att kunna bidra med sina kunskaper inom produktutveckling. Tillsammans med hustrun Madde Eriksson köpte de upp bolaget och utvecklade Ilmeg till att bli en väletablerad tillverkare av stoftavskiljare globalt. Bakom de senaste årens tillväxtlyft ligger en ny generation stoftavskiljare som är patenterad.

Ilmeg är idag en av få bolag i världen som specialiserar sig i produktutveckling och tillverkning av stoftavskiljare avsedda för användning vid borrning där av porösa stenar, borrning där vatten inte kan användas för att extrahera damm. Stoftavskiljaren har en patenterad teknik som automatiskt rengör filtren i stoftavskiljaren under användningen.